Šikana na pracovisku: prevencia a riešenie konfliktov

Šikana na pracovisku je vážnym problémom, ktorý ovplyvňuje mnoho zamestnancov vo svete. Je dôležité, aby sme sa zaoberali týmto problémom, aby sme vytvorili zdravé a produktívne pracovné prostredie pre všetkých. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je šikana na pracovisku, ako ju identifikovať a čo môžeme urobiť pre jej prevenciu a riešenie.

Čo je šikana na pracovisku?

Šikana na pracovisku, často nazývaná aj mobing na pracovisku, je forma psychického, verbálneho alebo fyzického zneužívania na pracovnom mieste. Môže sa vyskytovať rôznymi spôsobmi, vrátane ponižovania, výsmechu, ignorovania, alebo dokonca fyzického násilia. Tento nevhodný a neetický správanie má vážne dôsledky na fyzické a duševné zdravie zamestnancov.

Ako identifikovať šikanu na pracovisku?

Identifikovať šikanu na pracovisku môže byť náročné, pretože sa často deje skrytým spôsobom. Je dôležité venovať pozornosť nasledujúcim príznakom:

 • Časté urážky a ponižovanie: Zamestnanec je neustále vystavený urážkam alebo ponižovaniu zo strany kolegov alebo nadriadených.
 • Izolácia: Zamestnanec je vylúčený zo sociálneho kontaktu s kolegami a je ignorovaný.
 • Neprimeraný tlak: Zamestnanec je vystavený neprimeranému pracovnému tlaku a očakávaniam, ktoré nie sú realistické.
 • Fyzické zneužívanie: Fyzické napádanie na pracovisku je vážnym príznakom šikany.

Prevencia šikany na pracovisku

Prevencia je kľúčovým prvkom v boji proti šikane na pracovisku. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžeme podniknúť na jej predchádzanie:

 1. Vytvoriť politiku proti šikane: Každá organizácia by mala mať jasne definovanú politiku proti šikane na pracovisku a zabezpečiť, aby ju všetci zamestnanci poznali.
 2. Vzdelávanie zamestnancov: Poskytovanie vzdelávania o šikane a konfliktách na pracovisku môže pomôcť zamestnancom rozpoznávať a riešiť problémy.
 3. Zriaďovanie kanálov na nahlásenie: Zamestnanci by mali mať možnosť anonymne nahlásiť prípady šikany alebo konfliktov.
 4. Rozvoj komunikačných zručností: Zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami môže znížiť riziko konfliktov.

Riešenie šikany na pracovisku

Keď sa šikana na pracovisku vyskytne, je dôležité rýchlo a efektívne zasiahnuť. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť pri riešení šikany:

 1. Zaznamenávanie prípadov: Dôležité je evidovať a dokumentovať všetky prípady šikany na pracovisku.
 2. Konfrontácia: V niektorých prípadoch môže byť potrebná konfrontácia so šikanujúcou osobou a jasné stanovenie hraníc.
 3. Podpora obetí: Zamestnanci, ktorí boli obeťami šikany, potrebujú emocionálnu podporu a možnosť konzultovať svoje problémy.
 4. Zamestnanie odborníka: V niektorých ťažkých prípadoch je potrebné zamestnať odborníka na konflikty a šikanu na pracovisku, aby pomohol pri riešení problému.

Čo robiť, ak som obeťou šikany na pracovisku?

Ak sa ocitnete v situácii, kde ste obeťou šikany na pracovisku, je dôležité okamžite o tom informovať svojho nadriadeného alebo ľudského zdroja a vyhľadať pomoc od odborníka na konflikty.

Ako môže organizácia predchádzať šikane na pracovisku?

Organizácie môžu predchádzať šikane na pracovisku vytvorením jasnej politiky proti šikane, poskytovaním vzdelávania zamestnancom a zriaďovaním kanálov na nahlásenie prípadov.

Aká je právna ochrana pred šikanou na pracovisku?

V mnohých krajinách existujú právne predpisy, ktoré chránia zamestnancov pred šikanou na pracovisku. Ak sa ocitnete v tejto situácii, konzultujte so svojím právnym zástupcom alebo orgánmi dohľadu.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že niekto v mojom tíme je šikanovaný?

Ak máte podozrenie, že niekto v vašom tíme je obeťou šikany, prejaviť podporu a otvorenú komunikáciu môže byť prvým krokom. Ak je to možné, informujte svojho nadriadeného alebo ľudského zdroja.

Je dôležité si uvedomiť, že šikana na pracovisku je vážny problém, ktorý treba brať vážne. Prevencia a riešenie tohto problému je v záujme všetkých zamestnancov a organizácií. Spoločnými silami môžeme vytvoriť pracovné prostredie, kde je tolerancia a vzájomný respekt samozrejmosťou.


Pozri tiež:

Holik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Holik

Vložiť komentár