Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

V dnešnej dobe sa mnohí z nás môžu ocitnúť v situácii, kedy už nie je možné alebo výhodné pokračovať vo svojom súčasnom pracovnom pomere. Skončenie pracovného pomeru dohodou je jednou z možností, ktorú nám poskytuje § 67 zákonníka práce. Táto možnosť umožňuje zamestnancovi aj zamestnávateľovi ukončiť pracovný pomer dohodou, pričom je dôležité postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Rozviazanie pracovného pomeru dohodou podľa § 67 zákonníka práce

Podľa ustanovenia § 67 zákonníka práce je možné pracovný pomer ukončiť dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Táto forma skončenia pracovného pomeru sa zvyčajne volí v prípadoch, keď obe strany súhlasia s jeho ukončením a neexistujú závažné porušenia pracovných povinností. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou je menej formálne než iné spôsoby ukončenia, ako je výpoveď z dôvodu organizačných zmien alebo neoprávneného správania.

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Ak sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer dohodou, je vhodné podať žiadosť o rozviazanie. Žiadosť by mala byť formulovaná jasne a presne a obsahovať dôležité údaje, ako je váš menovitý údaj, dátum nástupu do zamestnania a dátum, kedy žiadosť podávate. Taktiež je potrebné vysvetliť dôvody, prečo si želáte skončiť pracovný pomer dohodou. Buďte úprimní a profesionálni, aby ste si udržali korektný vzťah so zamestnávateľom.

Postup pri skončení pracovného pomeru dohodou

Pri skončení pracovného pomeru dohodou je dôležité dodržať niekoľko krokov. Najskôr sa snažte o otvorenú komunikáciu so svojim zamestnávateľom. Ak sa obidve strany zhodnú na ukončení pracovného pomeru, pripravte si písomnú dohodu o ukončení. Táto dohoda by mala obsahovať podrobnosti o dátume skončenia pracovného pomeru, možných náhradách či odstupného, ak je to relevantné.

Frekventované otázky

Čo je § 67 zákonníka práce?

§ 67 zákonníka práce je ustanovenie, ktoré umožňuje ukončiť pracovný pomer dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Aké sú výhody ukončenia pracovného pomeru dohodou?

Výhodou ukončenia pracovného pomeru dohodou je relatívna rýchlosť a jednoduchosť celého procesu. Ak sú obe strany zhodné, môžu sa vyhnúť komplikáciám spojeným s inými spôsobmi ukončenia pracovného pomeru.

Musím mať dôvod na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou?

Nie je povinné mať závažný dôvod na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Avšak je dôležité mať transparentný dôvod, ktorý je uvedený vo vašej žiadosti, aby sa zabránilo nedorozumeniam.

Ako sa dozviem, či mi bola žiadosť o skončenie pracovného pomeru schválená?

Po podaní žiadosti by ste mali byť informovaní o rozhodnutí zamestnávateľa. Ak vám bola žiadosť schválená, mali by ste dostať písomné potvrdenie a informácie o ďalších krokoch.


Pozri tiež:

Holik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Holik

Vložiť komentár